Startsiden Slimstart.no – Din Norske Startside

Slimstart.no er den startsiden i Norge som fokuserer mest på at du som bruker skal få en så enkel hverdag som mulig. Ved å samle det du trenger på en side, og samtidig sørge for at startsiden lastes raskt og effektivt, mener vi at får til akkurat dette.

Slimstart.no er hele 80% raskere enn konkurrerende startsider i Norge, og dette skal vi fortsette med å være.

Du kan være med på å påvirke hva som skal vises på startsiden ved å sende inn forslag til nyttige lenker og funksjoner. Kriterier for at vi skal publiere nye lenker er at de er av allmenn interesse.

Annonsører bes om å kontakte oss direkte på kundeservice@slimstart.no